Eryılmaz: ‘Herkese İş İmkanı Sağlayacağız’

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, ‘Devlet fabrika yapması gerekirken, eğitimi tanzim etmesi gerekirken, en çılgın proje millet kahveleri oldu. Biz sadece üretim ekonomisini hem tarımda, hem de sanayide en öne koyacağımıza söz veriyoruz. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız, herkese iş imkanı sağlayacağız’ dedi.

İYİ Partili Hasan Eryılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen ve ülke genelinde faaliyete giren ‘Millet Kıraathaneleri’ projesini eleştirdi. Eryılmaz, ‘Devlet fabrika yapması gerekirken, eğitimi tanzim etmesi gerekirken, en çılgın proje millet kahveleri oldu. Erken sanayisizleşen Türkiye, üretimden kopan Türkiye. Gençleri işsiz kalan Türkiye. Biz sadece üretim ekonomisini, hem tarımda, hem sanayide en öne koyacağımıza söz veriyoruz. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız, herkese iş imkanı sağlayacağız. Türkiye’nin 21. yüzyılda hak ettiği konuma ulaşabilmesi için inşa edeceğimiz ekonomik düzen, aynı zamanda gelişmiş bir demokrasinin de ön şartıdır. Ekonomi programımızın ana felsefesi öncelikle istikrarlı ve kapsayıcı aynı zamanda hızlı büyümek zorunda olan Türkiye’nin, erişilen refahı toplumun her kesimine adil bir şekilde dağıtabilmesi gerekliliğine dayanmaktadır’ diye konuştu.

Ekonomik gelişme kapsayıcı, dengeli ve sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çeken Eryılmaz, ‘Maliye politikalarımız enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesine destek olacaktır. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının operasyonel ve araçsal bağımsızlığı çerçevesinde kalıcı düşük enflasyon ve fiyat istikrarını hedefleyen para politikaları izlemesi desteklenecektir. Yaralan refah toplumsal tabana yayılmalı ve hiçbir birey ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış olma hissine kapılmadan, insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürecek geçim kaynaklarına ve girişim fırsatlarına özgürce erişebilmelidir. Kadınların iş gücüne katılımın artırılması için başta eğim yardımı olmak üzere, çocuk ve yaşlıların bakımı için ayrılan sosyal yardım kaynakları hızla ve büyük oranda artırılacaktır. Ekonomi bürokrasisi ve düzenleyici kurumlar liyakat ve yüksek ahlak kriterlerine uygun, siyasetle hiçbir organik bağı olmayan bir personel politikası ile kamu yararını gözetme, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yeniden inşa edilecektir’ dedi.

Eryılmaz, son olarak şöyle konuştu: ‘Özel sektör yarımlarının yetersiz olduğu alanlarda kamu doğrudan yatırımcı olarak ekonomiye destek olacaktır. Dış ticaret açığını kısa vadede önemli oranda düşürecek, orta ve uzun vadede ise ortadan kaldıracak bir ekonomi politikası izlenecektir. Başta tarımsal ürünler ve ara malları olmak üzere sanayinin birçok alanında ülkemizin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde dış ticaret fazlası vermek orta ve uzun vadeli hedefimizdir. İhracat destekleme politikalarımızda verimliliği ve etkinliği temel alacak, sektörel fizibilite analizleri yapmak sureyle gelişme potansiyeli yüksek, mal ve Pazar çeşitliliğine katkı sunan alanlara öncelikler sunacağız. Toplam tasarrufları artırmak için kamu kesimi açıklarının azaltılmasının yanı sıra, özel sektörün yüksek verimlilik, karlılık ve ücret seviyelerine erişmesinin siyasi, sosyal ve ekonomik altyapısı hazırlanacaktır. Hane halkı tasarruflarının artması için gereken altyapı düzenlemeleri hızla yürürlüğe sokulacaktır. Yabancı yarımcılara siyasi, yasal düzenleme ve ekonomi politikaları bağlamında güvenilir, öngörülebilir ve her şeyden önemlisi her türlü yolsuzluk ve kayırmacılıktan arındırılmış bir yarım ortamı sağlanacaktır. Her türlü yabancı yarımı desteklemekle birlikte, teknoloji ve know-how transferi yapacak olan, katma değerli ihracata dönük ve yüksek ücretli istihdam yaratan yabancı doğrudan yarımları öncelikli olarak teşvik edeceğiz’ – MANİSA

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.